Store information

最新のアップデート 02/05/2021

กาแฟมูเซอ ปลูกบนป่าต้นน้ำดอยมูเซอบนพื้นที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 800+ เมตร พื้นที่ป่าต้นน้ำดอยมูเซอในอดีตนั้นเป็นภูเขาหัวโล้น ป่าไม้เสื่อมโทรมจากการปลูกฝิ่นของชาวเขาในพื้นที่ จนกระทั่งปีพ.ศ. 2517 ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมราษฎรชาวเขา ณ ดอยมูเซอ จ.ตาก ทรงทราบถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้เกิดพระกระแสรับสั่งไปยังศูนย์พัฒนาฯชาวเขาให้หาพันธุ์พืชเศรษฐกิจชนิดอื่นเข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกทดแทนฝิ่น กาแฟจึงเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่ถูกส่งเสริมให้ปลูก ณ ขณะนั้น โดยมีศูนย์วิจัยพืชสวนดอยมูเซอร่วมช่วยพัฒนาด้านการปลูกกาแฟให้กับชาวเขาในพื้นที่ด้วย ปัจจุบันดอยมูเซอจึงเป็นดอยที่มีทั้งกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้าให้ชาวบ้านได้มีรายได้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุกปี สำหรับกาแฟของเราปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีในทุกขั้นตอน ใส่ใจทุกกรรมวิธีตั้งแต่การปลูก การเก็บ และการคั่ว เพื่อให้ได้กาแฟออร์แกนิครสชาติดี คุณภาพสูง และยังเป็นกาแฟสัญชาติไทยอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้ กาแฟสดมูเซอ ยังมีหน้าร้านตั้งอยู่ที่ตลาดชาวเขามูเซอ (ใหม่) ให้นักเที่ยวหรือผู้ที่สัญจรผ่านไปมาเส้นถนนตาก-แม่สอด ได้มีโอกาสแวะชิมกาแฟท่ามกลางธรรมชาติของผืนป่าต้นกำเนิด และถ้าถูกใจในรสชาติ ก็ยังสามารถซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟ หรือเมล็ดกาแฟคั่วสดกลับไปบริโภคที่บ้าน หรือเลือกเป็นของฝากให้กับคนพิเศษได้อีกด้วย

    จากวันนั้นจนถึงวันนี้กาแฟไม่เพียงแต่เป็นพืชที่ช่วยฟื้นฟูสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของชาวเขาดอยมูเซอเท่านั้นแต่กาแฟยังเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยรักษาป่าต้นน้ำแห่งนี้ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนอีกด้วย....